Nagrody i wyróżnienia

 

2014- Nagroda za nalepsze wystąpienie- V Naukowy Zjazd Polskiego Towarzystwa Kardiodiabetologicznego; Poznań; 23-24.05.2014r.; wystąpienie pt. „Fetuina i osteopontyna u pacjentów z zespołem metabolicznym”

2014- Zespołowa nagroda Rektora UM za działalność naukową w latach 2012-2013

2015- Zespołowa nagroda Rektora UM za działalność naukową w latach 2013-2014

2015- List gratulacyjny Rektora UM w Poznaniu za osiągnięcia naukowe w roku akademickim 2013-2014

2014, 2015, 2016- Nagroda Rektora UM w Poznaniu za współautorstwo cyklu prac naukowych

2017- Nagroda Amicus Studentium dla najlepszych dydaktyków

2017- Nagroda za najlepszą pracę, IV Ogólnopolska Konferecja Naukowa – Dietetyka gerontologiczna – wyzwania i szanse, Poznań 03 marca 2017r.

2018- Zespołowa nagroda Rektora UMP w Poznaniu za osiągnięcia uzyskane 2017r.

2018- Indywidualna Nagroda Rektora UMP za działalność organizacyjną

2018- Nagroda za zajęcie I miejsca w sesji ustnej prac własnych, współautorska praca – VII Ogólnopolska Konferencja Dietetyki Congressus Dietetica 2018

2019- Nagroda za zajęcie II miejsca w sesji posterowej prac własnych, współautorska praca – IX Ogólnopolska Konferencja Dietetyki Congressus

2019- Nagroda specjalna Rektora za najwyższy wskaźnik efektywności naukowej na Wydziale Lekarskim I za rok 2018.

2019- Indywidualna Nagroda Rektora za szczególne zaangażowanie i wkład pracy w działalność organizacyjno-dydaktyczną Uczelni za rok 2018.

2020- Indywidualna Nagroda Rektora za szczególny wkład pracy w działalność organizacyjno-dydaktyczną Uczelni w roku akademickim 2019/2020

2020- Zespołowa nagroda Rektora UMP w Poznaniu za osiągnięcia uzyskane w roku 2019.

2020- List gratulacyjny Rektora UM w Poznaniu za osiągnięcia naukowe uzyskane w roku 2019