Kontakt

Katedra i Zakład Leczenia Otyłości,
Zaburzeń Metabolicznych i Dietetyki Klinicznej

ul. Szamarzewskiego 84
60-569 Poznań
Telefon: 61 854-93-77

Kierownik: prof. dr hab. Paweł Bogdański
e-mail: pbogdanski@ump.edu.pl